Dyrehøjgaard har levet og åndet i 220 år
og har stadig en spændende fremtid foran sig

 

De nuværende mure har nu stået på samme sted i 100 år og båret taget for mange generationer og det vil de blive ved med. Det der engang var en travl stor gård med kvæg, grise, karle og piger er nu forvandlet til Danmarks største vingård med en spændende fremtid foran sig.

Historien går tilbage til 1797

Gårdens historie går helt tilbage til 1797, hvor landsbyen i Kongstrup Sogn blev udskiftet. I midten af 1800-tallet ejedes gården af Niels Hansen, som i 1870 overlod den til sønnen Peter Nielsen. I 1890 solgte han gården til sønnen Jørgen Nielsen.

Gårdens tilliggende var dengang 122 tdr. land, hvoraf 117 var ager og 3 mose. Hartkornet var sat til 5½ td. Stuehuset var med bindingsværk og stråtag. Af de fire udlænger var en med bindingsværk og de andre tre grundmurede med tag af strå eller pap. Besætningen af Rød Dansk Malkeko bestod af 30 køer, 12 ungdyr, kalve samt to tyre. Der var seks heste, fire plage og føl foruden 35 får og lam. Årligt solgtes der 50 slagtesvin. I 1909 afstod Jørgen Nielsen gården til sønnen Mads.

Dyrehøjgaard brænder ned

Da Mads Nielsen og hustruen en aften i 1916 var på vej hjem fra høstfest i hestevogn, så de til deres store forfærdelsen at der stod kæmpe flammer op fra Dyrehøjgaard. Gården stod ikke til at redde, den brændte helt ned til grunden.

Den lokale overlevering fortæller, at da Mads Nielsen skulle opføre gården påny, fik hustruen den idé at få godsejer Carl Lawaetz, Kålund Kloster til at rådgive Mads Nielsen. Lawaetz foreslog, at gården skulle have en stor gårdsplads og bygningerne være en mindre udgave af dem, han fire år før havde ladet opføre på Løvegård.

På staldlængens frontspicie
står initialerne MN og AN samt byggeåret 1917
 

 

I 1944 tog tredje generation over ved Jørgen Nielsen, der blev kendt for sin besætning af jerseykvæg. I værket "Danmarks større gårde" fra 1960 kan man læse, at det samlede areal var 117 tdr. land, heraf 92 tdr. land agerjord, 23 tdr. land skov, mose og forstrand, 2 tdr. land have og gårdsplads. Af agerjorden, der er samlet ved gården, består 40 tdr. land af let lermuld på lerunderlag, mens resten er sandjord på blandet underlag.

I vores daglige liv på vingården får vi tit gæster der har haft deres gang på Dyrehøjgaard. Enten som karle eller unge piger i huset. Nogle har også hvisket til os, at de har haft en kæreste her på gården.

 

Vores trofaste læsere kan sikkert huske, at vi sendte et nyhedsbrev ud i 2013 efter vi havde fået et gribende brev fra Sverige. Her fortalte Hans Kaufmann der dengang var 88 år, om hvordan han i 1939 som kun 14-årig jødedreng, der var på flugt fra de tyske nazister, fandt et helle på Dyrehøjgaard, indtil den 28. september 1943.

 

Kender du en historie
om livet dengang på gården?

Historierne er mange fra gammel og nyere tid. Vi vil gerne fortælle historien om livet på Dyrehøjgaard og har du en oplevelse eller en relation som du vil fortælle os, så er du mere end velkommen til at dele den med os.

Billedgalleri i stuehuset

I stuehuset har vi samlet billeder af gården og Røsnæs igennem tiderne, både før og efter branden i 1916. Starten på gårdens nye era er også med. Vi har gravet de første billeder frem fra dengang Tom startede med at grave alt op, pille ned og sætte op igen, og selvfølgelig vinmarkernes spredning over de sydvendte skråninger.